Boligstiftelsen har lav bemanning for tiden, og publikum kan oppleve at resepsjonen kan være stengt i kontortiden.
Vi beklager, og ber om flest mulig henvender seg på E-post: post@oksnesbolig.no og eventuelt avtale møte slik at vi kan gi deg forventet servise.

Et solid tak over hodet

Et solid tak
over hodet

Boligstiftelsen har lav bemanning for tiden, og publikum kan oppleve at resepsjonen kan være stengt i kontortiden.
Vi beklager, og ber om flest mulig henvender seg på E-post: post@oksnesbolig.no og eventuelt avtale møte slik at vi kan gi deg forventet servise.