Boligstiftelsen invitert til Nasjonal Stiftelseskonferanse 2019

Daglig leder, Jan Jensen og seniorrådgiver jurist, Gro Pleym Iversen i Stiftelsestilsynet.

Øksnes Boligstiftelse ble invitert av Stiftelsestilsynet som en av foredragsholder på den Nasjonale Stiftelseskonferansen som ble avhold 9-10 april 2019 i Førde.

Konferansen ble fasilitet av Lotteri -og Stiftelsestilsynet.

Tema: Dele noen erfaringer etter tilsyn av Øksnes Boligstiftelse.

Rapportar og publikasjonar – Lottstift